Cây lăn TCT 3060 gồm 1 cán nhựa và 1 lõi giấy 16cm, 60 lớp

39.500

Cây lăn TCT 3060 gồm 1 cán nhựa và 1 lõi giấy 16cm, 60 lớp

-Gồm: cán nhựa PP, giấy, keo hệ nước độ dính cao, an toàn khi sử dụng

-Mỗi lớp được đục lỗ dễ xé.

-Chuyên làm sạch bụi quần áo, ga giường, tóc, lông chó mèo